info@dingo.nl

 

WETEN WAT JE LEERT MET DINGO

Opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context

De referentieniveaus voor bijvoorbeeld rekenen en taal zijn natuurlijk bij iedereen bekend. Hoe individuele leerlingen zich hierbij ontwikkelen is echter niet eenvoudig vast te stellen. Toch is dat een voorwaarde voor optimale begeleiding in de klas.

 

Met het digitale scoringsprogramma DINGO, ontwikkeld door Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt het functioneren van individuele leerlingen en/of groepen op leer- en gedragsdoelen systematisch gevolgd en gescoord. Hierdoor wordt de dagelijkse ontwikkeling van leerlingen op een overzichtelijke en efficiënte manier in beeld gebracht.

Wetenschappelijk onderbouwd onderzoek

Door de RUG wordt continu ondersteunend wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de ontwikkelingspsychologische grondslag uit te bouwen.

Gedeelde Verantwoordelijkheid

Zowel de leerling als de leerkracht scoren de voortgang op de doelen uit de verschillende leerlijnen.

Leerlingen ontvangen direct feedback

Leerkrachten scoren real-time op tablets in de klas. Leerlingen krijgen deze score direct na het zelf scoren te zien.

Doelen geformuleerd in leerlingtaal

Op deze manier zijn de doelen gemakkelijk te begrijpen voor alle betrokken partijen.

Real-time doelen scoren in de klas

 

DINGO wordt tijdens de les op de tablet gebruikt door de leerkracht. Het programma is gevuld met doelen die zijn afgeleid van de referentieniveaus en leerlijnen voor de verschillende vakgebieden binnen het PO.

Naast de leerkracht scoren leerlingen vanaf 8 jaar ook zelf hun prestaties op de doelen waar zij aan werken. Hierdoor krijgen zij meer zicht en grip op hun eigen leerproces en worden zij hier mede verantwoordelijk voor. Zodat ook zij weten wat ze leren. De feedback die het programma geeft na elke score en de beloning die de leerling te zien krijgt als een doel is behaald, werken hierbij extra motiverend.

Effectief en efficiënt

Door het observeren en scoren van de doelen tijdens de les, werk je als leerkracht efficiënter. Je kunt direct registreren wat je ziet en dus ook direct en effectief feedback geven aan de leerling en zo het leerproces tijdig bijsturen waar nodig. Ook levert het gebruik van DINGO uitstekend materiaal voor het voeren van kind- en oudergesprekken.

Meer informatie?

DINGO wordt ontwikkeld in een unieke samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de NHL Hogeschool, de OBS Prof. Wassenberghskoalle (Schoolbestuur Proloog) en Timpaan Onderwijs. Momenteel bevindt het project zich in de pilotfase van uitvoering.

Ben u geïnteresseerd in het werken met DINGO? Neem dan contact op met Louise Jansen, projectmedewerker onderzoek en ontwikkeling.

Neem contact op!