info@dingo.nl

 

AANLEIDING VANUIT WASSENBERGHSKOALLE

(uit projectvoorstel)

Leerkrachten van de prof. Wassenberghskoalle aangesloten bij samenwerkingsverband Proloog zijn al lange tijd op zoek naar een manier van rapporteren die recht doet aan de individuele dynamische ontwikkeling van een kind. Zij willen daarom graag resultaten van kinderen real-time kunnen scoren en deze overzichtelijk voor kinderen, ouders en bijvoorbeeld Inspectie kunnen presenteren. Door inzicht in de eigen ontwikkelingen kan een kind zelf vervolgstappen ondernemen en hiermee sturing geven aan zijn eigen leerproces.

 

Reggio Approach

De leerkrachten werken met de Reggio Approach. In haar visie geeft de school weer wat Reggio Approach betekent:

Reggio Approach gaat uit van: “De rechten van het kind. Kinderen hebben het recht om erkend te worden als persoon met individuele, juridische, civiele en sociale rechten. Zij zijn degene die hun eigen identiteit en mogelijkheden bepalen door relaties en interactie met hun leeftijdgenoten en volwassenen en door echte en verbeelde ervaringen.

Bron: website prof. Wassenberghskoalle

In de praktijk...

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de kinderen allemaal werken aan hun eigen plan in hun eigen tempo op hun eigen niveau. De taken waar een kind aan werkt, staan op het dagschrift. In de onderbouw maken leerkrachten foto’s en verslagen van de ontwikkeling van kinderen en stemmen hierop het programma af waarbij de eigen inbreng van het kind voorop staat.

Op studiereis

Een studiereis naar Ecuador naar de school van Rebeca en Mauricio Wild in 2002 gaf de medewerkers van school nieuwe inzichten. Een medewerker zei over deze reis:

We werden enthousiast omdat we mogelijkheden zagen om ook leerlingen in de bovenbouw meer ruimte te geven.

Medewerker prof. Wassenberghskoalle
De leerkrachten hebben dit enthousiasme omgezet in een aantal wijzigingen in het lesprogramma aan de bovenbouw. De vorderingen van leerlingen worden bijgehouden door vooraf doelen te stellen en regelmatig te checken hoe een leerling zich ontwikkelt ten opzichte van de gestelde doelen.

Grote wens

De wens van leerkrachten van de Prof. Wassenberghskoalle om ontwikkelingen van kinderen real-time en het liefst digitaal te kunnen scoren is groot. Omdat het handmatig bijhouden van vorderingen van leerlingen veel tijd kost. In 2007 dachten de leerkrachten door te kiezen voor de methode “Ooggetuige” een digitaal scoresysteem in handen te krijgen. “Ooggetuige”, ontwikkeld door de KPG groep in Eindhoven, is een observeersysteem waarin materialen zijn gekoppeld aan doelen. Belangrijk instrument van Ooggetuige was een palmtop waarmee de leerkracht rondloopt en intoets met welke materialen een leerling werkt en op welke manier. Door dit in te voeren zou je een digitaal portfolio op kunnen bouwen.

Helaas zijn de palmtops er niet gekomen omdat IBM er niet voldoende markt voor zag.

IB’er Jannet Bosma

Portfolio's

Leerkrachten van de Professor Wassenberghskoalle gebruiken sinds 2006 portfolio’s om leerprestaties zichtbaar te maken. Jannet Bosma IB’er op de prof. Wassenbergskoalle vertelt waarom de leerkrachten destijds voor portfolio’s kozen:

Er was toen grote behoefte aan een andere vorm van rapporteren naar de kinderen en hun ouders. Ons oude rapport gaf ons niet de ruimte om de leerlingen als persoon te laten zien en we zijn opzoek gegaan naar andere vormen van rapporteren. De keuze is gevallen op portfolio’s ingedeeld aan de hand van toen nog nieuwe kerndoelen.

IB-er Jannet Bosma (maart 2006)

Zoektocht

De zoektocht naar een gebruiksvriendelijke scoringsmethode is voor de leerkrachten van de prof. Wassenberghskoalle niet gestopt. De mogelijkheden van DINGO lijken hierbij veel belovend. DINGO (Digitaal Instructie Goals programma) is een scoringsinstrument voor leerkrachten in het basisonderwijs, dat als belangrijkste doel heeft het functioneren van individuele leerlingen of groepen op leer- en gedragsdoelen systematisch te volgen en te scoren. DINGO is een middel geen doel. De leerkrachten krijgen door het project tools in handen om adequaat leerdoelen op te stellen die richting geven aan het dynamisch leerproces van kinderen. Ook biedt het meedoen aan het project de professionals van de Prof. Wassenberghskoalle een unieke kans om kinderen zelf regisseur te laten zijn van hun leerproces. Jaap Oostra, docent bij de Van Wassenberghskoalle, zegt hierover:

We proberen de leerlingen naar mate ze ouder worden, meer zelfverantwoordelijkheid bij te brengen en ze ook zelf te laten aangeven wat ze willen leren en waar ze aan willen werken. Dit is nog lastig omdat ze niet goed weten waar ze naartoe moeten of kunnen werken.

Jaap Oostra, docent bij de Van Wassenberghskoalle