info@dingo.nl

 

RAAK PUBLIEK PROJECT

‘Kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context?’

1 november 2012 is het project ‘Kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context?’ gestart. Dit project is gesubsidieerd door RAAK Publiek. Door deze subsidie is de doorontwikkeling van DINGO mogelijk gemaakt.

 

Opbrengstgericht vs. ontwikkelingsgericht onderwijs?

De start van het project ligt bij de vraag van de Prof. Wassenberghskoalle. De vraag van de school past in de soms felle discussie in het Nederlandse (primair) onderwijs over de tegenstelling tussen opbrengst- en ontwikkelingsgericht onderwijs. Hoe kan je aan de eisen van opbrengstgericht werken voldoen, zonder de ontwikkeling van de kinderen uit het oog te verliezen? Hoe maak je duidelijk wat de resultaten zijn van je onderwijsaanpak? En hoe rapporteer je dit aan derden?

De projectpartners werken de referentieniveaus voor taal en rekenen uit in tussendoelen in kindertaal zodat leerlingen ook zelf hun doelen kunnen scoren. Met het digitaal score instrument DINGO kunnen de doelen zowel door de leerkracht als door de leerling gescoord worden.

Leerkrachten kunnen tijdens hun ronde door de klas in real time de scores en observaties voor verschillende leerlingen op hun tablet bijwerken. Op deze manier is het o.a. beter mogelijk individuele leerlingen in een reguliere klas te begeleiden.

Projectpartners

Alle projectpartners hebben vanaf de start van dit project een direct korte termijn belang dat voortkomt uit de eigen kernactiviteiten.

De Prof. Wassenberghskoalle wenst een systeem dat past bij het eigen ontwikkelingsgerichte concept en dat voldoende gegevens oplevert om de gegevens naar buiten helder te rapporteren.

Voor de lerarenopleiding van de NHL Hogeschool is dit interessant omdat de school niet uniek is in haar vraag. Groepsleerkrachten worden vroeg of laat geconfronteerd met de schijnbare tegenstelling tussen opbrengstgericht en ontwikkelingsgericht onderwijs. Voor de PABO dus een mooie uitdaging om de verschillen tussen de concepten te overbruggen. Daarnaast is de ambitie om de onderzoekslijn in het programma van de PABO te versterken en leerwerkplekken van hoge kwaliteit en relevantie te verkrijgen.

DINGO is en wordt ontwikkeld door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (Henderien Steenbeek, Jaap Bos, Freddy Kalwij en Louise Jansen). Sinds 2010 is er een samenwerking tussen de RUG en de PABO van de NHL en hebben verschillende studenten al meegewerkt aan pilotonderzoek en praktijkonderzoek in de klas m.b.v. DINGO. Dankzij dit project verzamelt de universiteit aanvullend datamateriaal voor verdere theorievorming.

De nog ontbrekende expertise op het gebied van de analyse van de referentieniveaus in het basisonderwijs, wordt geleverd door Timpaan Onderwijs, Advies en Consultancy. Voor Timpaan levert dit project een bijdrage aan actueel en evidence based aanbod, uitgeprobeerd op opleiding en basisschool.